Enquesta Via Universitària

Una nova enquesta a la població universitària està en curs. Es tracta d’un projecte de la Fundació Jaume Bofill i la Xarxa Vives d’Universitats (més informació en la web).

“Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” té per objecte realitzar una enquesta a estudiants universitaris per tal de generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària.

Podeu vore els videos explicatius en el següent enllaç: Projecte

Comments are closed.